شرکت توانا فناوران دانا

درجشنواره ایده ها و فرصت ها، کسب مقام دوم شرکت توانا فناوران دانا از واحدهای فناور مرکزرشد فناوری گناباد


شرکت توانا فناوران دانا در سال 1395 به ثبت رسیده است و فعالیت آن از نوع خدماتی می باشد.
نام شرکت, توانا فناوران دانا (بامسئولیت محدود).
زمینه فعالیت, تولیدی.
مدیر عامل, سید محمود تقوی شهری.
مدرک تحصیلی مدیر عامل شرکت توانا فناوران دانا. دکترای آمار زیستی؛
ایمیل, tavanafan@gmail.com

شرکت توانا فناوران دانا از واحدهای فناور مرکزرشد فناوری گناباد با ایده محوری تولید نرم افزارهای نگهبان فناوری درجشنواره ایده ها و فرصت ها با محوریت ترویج فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم موفق به کسب مقام دوم شد.

شرکت توانا فناوران دانا