علامت تجاری شركت استخدام دانا و توانا موج چهارم

علامت تجاری شركت استخدام دانا و توانا موج چهارم

- sherkat estekhdame dana va tavana moje chaharom د ن ن و و ت d n n v v t

اظهارنامه 139750140001051182
مالک: شرکت استخدام دانا و توانای موج چهارم سهامی خاص
شماره ثبت : 323090

تاریخ ثبت : 1397/7/14
کلمات شرکت استخدام دانا و توانا موج چهارم DANA VA TAVANA به فارسی و لاتین و حروف ا د ن و ت N V D T A به فارسی و لاتین و تصویر چند دایره تو در تو به رنگ های آبی مشکی زرد سفید بنفش که در مرکز این دایره عکس کره ی زمین قرار گرفته است طبق نمونه.ضمنا متقاضی نسبت به کلماتsherkat estekhdame شرکت استخدام و نسبت به کلمات و حروف ا د ن و ت N V D T A دانا و توانا موج چهارم dana va tavana moje chaharom به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
9 : کامپیوترها، نرم افزارهای کامپیوتری،
35 : تبلیغات، صادرات، خرید و فروش، آژانس های کاریابی، استخدام پرسنل جدید،
39 : بسته بندی کالاها،
42 : نصب نرم افزار کامپیوتری، طراحی نرم افزار کامپیوتر، خدمات نرم افزاری،