پارامترهای trust flow و citation flow در بهینه سازی سایت

کنترل سئو از اقدامات مهم در پايدار بودن بهينه سازي سايت بشمار ميرود براي کنترل اين روند بايد با پارامتر هاي کنترل کننده آن آشنا شويم اما برخلاف ساير پارامترهاي بهينه سازي سايت، درک اين دو پارامتر کمي دشوارتر است. ما در اين مقاله سعي داريم تا حد امکان اين دو پارامتر تاثيرگذار در بهينه سازي سايت را براي شما شفاف نماييم.

اهميت پارامترهاي گردش (flow):

اگر زماني کاربرد page rank گوگل در ارزش گذاري سايت ها، از رده خارج شود، پارامترهاي جايگزين آن اهميت بسياري خواهند يافت. پارامترهايي از جمله؛ نفوذ دامنه (domain authority) و trust flow و citation flow به مرور در حال تبديل به فاکتورهايي مهم در سيستم رتبه بندي گوگل هستند.
پارامترهاي flow به طور روزانه به روزرساني ميشوند، بنابراين از صحت بالايي برخوردار هستند و شما با استفاده از اين پارامترها قادر خواهيد بود تا حد قابل قبولي اعتبار يک سايت را تخمين بزنيد.

Citation flow چيست؟

اين پارامتر بر اساس تعداد بک لينک هاي يک سايت، محاسبه ميشود.

Trust flow چيست؟

اين پارامتر بر اساس ميزان قابل اطمينان بودن و کيفيت بک لينک هاي يک سايت محاسبه ميشود.

نکات:

با افزايش ، citation flow ,trust flow نيز افزايش ميابد (لزوما اين افزايش به يک ميزان نيست) اما برعکس اين قضيه صادق نيست؛ يعني با افزايش trust flow ,citation flow لزوما افزايش نخواهد يافت.

اگر سايت هايي با citation flow بالا سايت شما را لينک کنند، citation flow سايت شما نيز افزايش خواهد يافت.
دريافت بک لينک از سايت هايي با trust flow کم و citation flow بالا نه تنها اثر مثبت بر رتبه سايت شما نخواهد داشت بلکه باعث افت آن خواهد شد.

Citation flow يک سايت ارتباطي با اعتبار بک لينک هاي آن سايت ندارد.
هر چه کيفيت بک لينک هاي يک سايت بيشتر باشد، trust flow آن سايت بيشتر خواهد بود.
هر چه trust flow يک سايت بيشتر باشد، رتبه آن سايت در گوگل افزايش خواهد يافت.
چرا در اکثر سايت ها trust flow از citation flow کمتر است؟
جواب اين سوال واضح است. ممکن است يک سايت هزاران بک لينک داشته باشد، اما اکثر آن ها بي کيفيت باشد. اين سايت قاعدتا بر اساس تعريفي که از پارامتر citation flow ارائه کرديم، citation flow بالايي خواهد داشت اما به دليل کيفيت پايين بک لينک ها و برا اساس تعريف پارامتر trust flow، trust flow پاييني خواهد داشت. علاوه بر اين گرفتن بک لينک از سايت هاي با اعتبار بالا کار چندان آساني نيست! بنابراين در اکثر موارد مقدار پارامتر trust flow از citation flow کمتر خواهد بود.